دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

10:59:43 PM 1402 / 03 / 08
 

بر اساس مواد 27 و 29 آیین نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب دویست و چهل و نهمین جلسه مورخ 1/4/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور ایجاد هماهنگی در امور اجرایی و برنامه ریزی در زمینه گسترش و تقویت دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تهیه و تدوین برنامه های آموزشی و فراهم آوردن امکانات مورد نیاز جهت رفع مشکلات و تنگناهای موجود در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و در راستای نیل به اهداف دانشگاه در توسعه کمی و ارتقاء کیفی این دوره‌ها بویژه با توجه به تعداد قابل توجه دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری‌، ایجاد تشکیلاتی منسجم‌، فعال و متمرکز تحت عنوان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ضروری می‌باشد.

لذا به منظور سیاستگذاری‌، برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در امور اجرایی‌، آموزشی و پژوهشی در مقاطع ‌کارشناسی ارشد، دکترای عمومی‌، دکتری تخصصی و دوره‌های بعد از دکتری‌، تشکیلاتی شامل شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌، اداره کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه، شوراهای تحصیلات تکمیلی دانشکده ها و کمیته های تحصیلات‌ تکمیلی گروههای آموزشی به وجود می‌آیند.

بر اساس مصوبات شورای گسترش دانشگاهها؛ در سال 1386 با تاسیس رشته مهندسی بهداشت محیط، مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان و پذیرش دانشجو برای سال تحصیلی 88-87 موافقت گردید.

بر اساس مصوبات شورای گسترش دانشگاهها؛ در سال 1394با تاسیس رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان و پذیرش دانشجو برای سال تحصیلی 94-95 موافقت گردید.

 

پذیرش دانشجو در رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) مقطع کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت بشرح ذیل می باشد :

 

ردیف

نیمسال تحصیلی

ظرفیت پیشنهادی

پذیرش دانشجو

 پیشنهاد مازاد بر ظرفیت 

پذیرش مازاد بر ظرفیت

1

95-94

6 نفر

6 نفر

2

-

2

96-95

7 نفر

6 نفر

5

2

 

 

 

پذیرش دانشجو در رشته مهندسی بهداشت محیط مقطع کارشناسی ارشد دانشکده بهداشت بشرح ذیل می باشد :

ردیف

نیمسال تحصیلی

ظرفیت پیشنهادی

پذیرش دانشجو

 پیشنهاد مازاد بر ظرفیت 

پذیرش مازاد بر ظرفیت

1

88-87

4 نفر

4 نفر

-

-

2

89-88

5 نفر

5 نفر

-

-

3

90-89

5 نفر

5 نفر

-

-

4

91-90

9 نفر

9 نفر

-

-

5

92-91

12 نفر

11 نفر

3 نفر

1 نفر

6

93-92

11 نفر

11 نفر

-

-

7

94-93

6 نفر

6 نفر

4 نفر

-

8

95-94

7 نفر

5 نفر

2 نفر

-

9

96-95

6 نفر

6 نفر

3 نفر

-

 

 

 

 

شایان ذکر است تا نیمسال دوم 92-91 تعداد  14 نفر فارغ التحصیل گردیده اند . که از هر  پایان نامه چندین مقاله به چاپ رسیده و یا چاپ خواهد شد .ضمنا" طرح تحقیقاتی آنان در راستای موضوع پایان نامه دانشجویان می باشد .

 

جهت مشاهده اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت محیط کلیک نمایید.

جهت مشاهده اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی بهداشت حرفه ای کلیک نمایید.

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96