دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:48:13 PM 1402 / 03 / 08
 

کتب تالیفی و ترجمه اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اسلاید کتب اعضاء هیئت علمی دانشکده بهداشت

نام کتاب: مبانی نظری ارزیابی ریسک حریق به روش FRAME

نام مولف:مهندس حدیثه ربیعی- دکتر مهدی ملکوتی خواه

ناشر: انتشارات حک

سال:1401

نام کتاب: راهنمای بهداشت شغلی: ویژه پیشگیری از بیماری کووید ۱۹ در محیط کار

نام مولف:دکتر مهدی جهانگیری-دکتر مهدی ملکوتی خواه و ...

ناشر: انتشارات حک

سال:1399

 

نام کتاب: مبانی ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی

نام مولف: دکتر علیرضا چوبینه-دکتر مهدی ملکوتی خواه و ...

ناشر:دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سال:1400

نام کتاب: مهندسی ایمنی پیشرفته

نام مولف: غلامحسین حلوانی-امیرحسین خوش اخلاق

ناشر: انتشاران سبحان

سال: 1395

نام کتاب: مدیریت خطای انسانی

نام مولف: امیرحسین خوش اخلاق- سعید یزدانی راد

ناشر: انتشاران خسروی

سال: 1397

نام کتاب: ایمنی مبتنی بر رفتار و خطای انسانی

نام مولف: علی کریمی-امیرحسین خوش اخلاق- سعید یزدانی راد

ناشر: انتشاران آیلار

سال: 1397

نام کتاب: ایمنی در صتعت 2
نام مؤلف:غلامحسین حلوانی-امیرحسین خوش اخلاق
ناشر:انتشاران سبحان
سال:1394
نام کتاب: استرس مرتبط با کار
نام مؤلف: آقای دکتر عباس بهرامی، خانم مهندس حکیمه زمانی بادی
ناشر: مؤسسه آموزشی تألیفی ارشدان
سال: 1397

نام کتاب: آموزش جامع نرم افزار Sewer Cad جهت طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب
نام مولف: مهندس اشرف مظاهری تهرانی و آقای علی عطاملکی و آقای دکتر محمد باقر میران زاده
ناشر: مرسل
سال: 1396

نام کتاب: کاربرد نرم افزار AutoCAD

نام مولف: مهندس اشرف مظاهری تهرانی، دکتر مسعود مطلبی کاشانی، آقای علی عطاملکی و آقای محمد رضوانی قالهری
ناشر: مرسل
سال: 1396

نام کتاب: پایش، نکهداری و راهبری تجهیزات پالایش هوا
نام مولف: حسن اصیلیان، سیدرضا عظیمی پیرسرائی، حمیدرضا مکرمی، محمد فریدن ، مهندس عباس بهرامی، ویدا زراوشانی، راحله هاشمی
نوع کتاب: تالیف
انتشارات: جامعه نگر
سال چاپ: 1393

عضو هیئت علمی گروه بهداشت حرفه ای

نام کتاب: دستگاههای خوانش مستقیم آلاینده های هوا
نام مولف: