دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:47:32 PM 1402 / 03 / 08
 

 

                                                                              

پاسخ نامه سوالات تستی نیمسال دوم سالتحصیلی 1401-1400 دانشکده بهداشت

جدول شماره 1

جدول شماره 2

 امتحانات

1. آزمون مجازی 

   الف) شیوه نامه برگزاری امتحان مجازی

 ب) راهنمای دانشجویان جهت شرکت در آزمون الکترونیک فرادید

  ج) فرمت ورود سؤالات امتحانی در سامانه فرادید

2. آزمون حضوری

شیوه نامه برگزاری امتحانات حضوری دانشکده بهداشت

مسئول دایره امتحانات دانشکده بهداشت:  خانم لیلا ایرانشاهی
 

فرایند و شیوه نامه امتحانات

فرایند مشاهده نمره اعتراض توسط دانشجو و شیوه نامه

فرایند اعتراض به آزمون

فرم رسیدگی به اعتراض های دانشجو در خصوص آزمون های دانشکده بهداشت

فرایند کارت ورود به جلسه آزمون و شیوه نامه

فرایند رسیدگی به تخلفات امتحانی و شیوه نامه

فرایند تغییر برنامه امتحانی و شیوه نامه

فرایند تغییر نمره پس از ثبت نهایی در سیستم سماء فقط یک نوبت

فرایند برنامه ریزی امتحانات و شیوه نامه

فرایند اجرای امتحانات و شیوه نامه

فرایند ثبت نمره نهایی در دانشکده و شیوه نامه

نکته مهم:

دانشجو پس از رویت نمره، تا 48 ساعت فرصت دارد اعتراض خود در را سیستم سما ثبت نماید.

دانشجو 48 ساعت پس از آزمون فرصت دارد، اعتراض خود را نسبت به آزمون از طریق فرم مربوطه به ایمیل دایره امتحانات kfhedo@kaums.ac.ir  ارسال نماید.

تغییر تاریخ امتحانات پایان نیمسال:
 

به منظور مشارکت دانشجویان در برنامه امتحانی نماینده دانشجویان تا دو هفته پس از حذف اضطراری  (بر اساس تقویم دانشگاهی) مهلت دارند تا با رعایت شروط زیر نسبت به تغییر برنامه امتحانی اقدام نمایند :

1- 70 درصد دانشجویان درس مورد نظر با تغییر تاریخ موافق باشند و 30 درصد بقیه دانشجویان در روز پیشنهادی، امتحان همزمان نداشته باشند و تاریخ جدید در بازه ی امتحانات دانشکده باشد.

- پیشنهادات مکتوب دانشجویان ظرف مدت یک هفته بررسی و نتیجه به دانشجویان از طریق آموزش اعلام می گردد. سپس نسبت به ثبت تاریخ جدید امتحان در سیستم سما و وب دانشکده اقدام می شود .

-  در صورت بروز حوادث غیر مترقبه ، هر گونه تغییر اجباری امتحانات، از طریق پیامک  به دانشجویان اعلام می گردد.

            

  تماس با دانشکده بهداشت

نمابر دانشکده:  55589396 - 031 

شماره آموزش دانشکده:55809397-031

شماره آموزش دانشکده:55103645-031

آدرس پستی: کاشان ، بلوار پزشک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، دانشکده بهداشت

                                                                     

              تاریخ آخرین ویرایش:دی ماه 1401