دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

9:24:10 PM 1402 / 03 / 08
 

 فهرست خدمات قابل ارائه دانشکده بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

لینک ها اطلاعات موجود در لینک ها

 

درباره دانشکده

تاریخچه
 رسالت، اهداف، امکانات، موقعیت و آمار پرسنل
اعضاء هیئت علمی

 

مدیریت


سرپرست دانشکده  

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده
مدیر امور عمومی دانشکده
 

 

گروه بهداشت حرفه ای

 

 


اعضاء گروه

شورای گروه
طرح درس
آزمایشگاه ها
پروژه های دانشجویی
تماس با گروه
 

گروه بهداشت محیط

 


اعضاء گروه

شورای گروه
طرح درس
آزمایشگاه ها
پروژه های دانشجویی
تماس با گروه
 

گروه بهداشت عمومی و آمار حیاتی

 


اعضاء گروه

شورای گروه
طرح درس
پروژه های دانشجویی
تماس با گروه
 

گروه مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست اطلاعات گروه

رشته بهداشت حرفه ای


معرفی رشته

سرفصل دروس
برنامه ریزی درسی
 

رشته بهداشت عمومی و آمار حیاتی


معرفی رشته

سرفصل دروس
برنامه ریزی درسی
 

رشته بهداشت محیط


معرفی رشته

سرفصل دروس
برنامه ریزی درسی
 

رشته مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

 

معرفی رشته
سرفصل دروس
برنامه ریزی درسی

 

 آموزش دانشکده


تقویم دانشگاهی

کد دروس ارائه شده نیمسال
 برنامه کلاسها
دایره امتحانات
تحصیلات تکمیلی
برنامه کارآموزی
آیین نامه های آموزشی
فرم های آموزشی 
 

 شوراها و کمیته ها


شورای آموزشی

شورای پژوهشی
شورای امر به معروف و نهی از منکر
کمیته استعدادهای درخشان
شورای تحصیلات تکمیلی
 

  کتابخانه


معرفی

جستجوی منابع کتابخانه ای
تازه های کتاب و نرم افزار
سایت های مفید

دفتر توسعه آموزش

EDO


معرفی

رسالت و شرح وظایف
اعضاء و کمیته ها
استعداد های درخشان
طرح درس
جزوه و اسلایدهای آموزشی
تماس با ما
 

امور دانشجویی فرهنگی


مسئول واحد

کانون های علمی دانشجویی  (حرفه ای و محیط و عمومی )
شورای صنفی
عملکرد
 

سایر موارد

اعضاء هیئت علمی 

مدیریت دانش (جزوه و اسلایدهای آموزشی)

ویژه دانشجویان جدیدالورود

دسترسی به منابع الکترونیکی

لیست کتب اعضاء هیئت علمی

کمیته تحقیقات دانشجویی

سمینارهای دانشجویی  ( حرفه ای ، محیط و عمومی  )

آموزش کارکنان    و    کارگزینی
روابط عمومی
اساتید مشاور

کارکنان

تماس با دانشکده

برنامه عملیاتی دانشکده
نقشه جامع علمی سلامت دانشکده
چارت سازمانی
ویژه دانشجویان جدیدالورود

                                                                      

مسئول پورتال دانشکده بهداشت:مهندس غلامرضا حسین دوست

•تماس با دانشکده بهداشت (دانشگاه علوم پزشکی کاشان):
•نمابر دانشکده:  55540111 - 031
•شماره تماس داخلی: 25-5550021 - 0361
•آدرس پستی: کاشان ، بلوار پزشک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، دانشکده بهداشت
•آدرس پست الکترونیکی: healthf_at_kaums.ac.ir

 

لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با مسئول پورتال ( داخلی 3688 ) در میان بگذارید.

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مرداد 96