دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان

11:14:32 PM 1402 / 03 / 08
 

کمیته های دانشکده بهداشت

1. کمیته برنامه ریزی درسی

هدف کلی:

·         طراحی دوره های درسی به روش نظام یافته

 اهداف جزئی:

 • ارتقای توانمندی اعضاء هیئت علمی جهت نگارش طرح درس و اهداف آموزشی ذر حیطه‌های مختلف (شناختی، عاطفی، روانی حرکتی)
 • تدوین طرح درس ونگارش اهداف آموزشی در حیطه های مختلف برای کلیه دروس
 • طراحی برنامه های درسی در سطح گروههای آموزشی دانشکده
 • تدوین و بازبینی برنامه های آموزشی در جهت راه اندازی رشته جدید

شرح وظایف کمیته برنامه ریزی درسی:

 • بررسی طرح درسها واهداف آموزشی نگارش شده و ارائه بازخورد جهت اصلاح اشکالات موجود 
 • نظارت بر تدوین و اجرای برنامه های درسی در سطح گروههای آموزشی دانشکده
 • نظارت بر تدوین برنامه های درسی بر اساس روش های نوین تدریس
 • بازنگری چیدمان واحدهای درسی
 • هماهنگی جهت تایید برنامه های آموزشی پیشنهادی و جدید( طرح دوره ، برنامه رشته تحصیلی و ...)
 • برگزاری جلسات کمیتهبرنامه ریزی درسیبه طور منظم
 • تبیین راهکارهای مناسب برای طراحی یک دوره درسی به روش نظام یافته

Ø     برگزاری کارگاه ارتقای توانمندی اعضاء هیئت علمی جهت نگارش طرح درس

 • همکاری با سایر دانشگاهها در خصوص برنامه ریزی درسی

 

اعضای کمیته:

 • خانم دکتر اعظم محمدلو
 • خانم مهندس لیلا ایرانشاهی
 • آقای دکتر مهدی ملکوتی خواه
 • آقای دکتر حمیدرضا گیلاسی
 •  آقای دکتر عباس بهرامی
 • آقای دکتر حسن رحمانی
 • خانم زهرا جهان آرای

2. کمیته ارزشیابی

هدف کلی:

ارتقاء بهره وری آموزشی با بهبود عملکرد اساتید و دانشجویان بر مبنای روند ارزشیابی مستمر

اهداف جزئی:

 • مشارکت در ارزیابی درونی گروه های آموزشی
 •  مشارکت با مرکز توسعه آموزش دانشگاه در بازنگری فرم ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی
 • نظارت و هدایت ارزشیابی عملکرد اعضا هیات علمی (ارزشیابی استاد)
 • ارزشیابی نحوه تدریس و فعالیت های آموزشی اساتید از نظر دانشجویان
 •   بررسی وضعیت برگزاری آزمون ها از جنبه محیط برگزاری، سوالات آزمون در جهت ارتقا کیفیت آزمونها

 

شرح وظایف کمیته برنامه ریزی درسی:

 • ارائه نتایج ارزشیابی اساتید به مدیران گروه های آموزشی و اساتید در جهت کمک به بهبود و اصلاح روند آموزشی و بازخورد اصلاحیه آنها به معاونت آموزشی
 • ارائه گزارش های اعتراض به آزمون های برگزار شده به معاونت آموزشی دانشکده و اساتید مربوطه
 • رسیدگی به اعتراضات دانشجویان در خصوص آزمون ها طبق فرایند موجود
 • ارائه نتایج آنالیز و تحلیل آزمونها به گروه های آموزشی و اساتید در جهت کمک به بهبود و اصلاح روند طراحی آزمون و بازخورد اصلاحیه آنها به کمیته
 • ارتقاء کیفیت آزمون ها و استاندارد سازی سؤالات آنها
 • برگزاری کارگاه های مورد درخواست اساتید در راستای طراحی آزمون های استاندارد
 • همکاری با سایر دانشگاهها در خصوص ارزشیابی درونی

اعضای کمیته:

 • خانم دکتر فاطمه عطوف
 • خانم دکتر فاطمه یوسفیان
 • خانم مهندس لیلا ایرانشاهی
 • آقای دکتر عباس بهرامی
 • آقای دکتر علی فخری
 •  آقای دکتر امیرحسین خوش اخلاق
 • خانم دکتر اکرم یزدانی

 

3. کمیته برنامه ریزی راهبردی

 

هدف کلی:

تدوین چشم انداز، اهداف کلان، راهبردها و برنامه عملیاتی دانشکده در حوزه های آموزش، پژوهش، فن آوری و پاسخ گویی اجتماعی با تاکید بر ظرفیت ها و فرصت های موجود و با مشارکت کلیه فرهیختگان و صاحبنظران دانشکده و دانشگاه

اهداف جزئی:

1-      شناسایی ظرفیت ها، توانمندی ها، قابلیت ها و فرصت های موجود در دانشکده، دانشگاه و منطقه.

2-      شناسایی محدودیت ها، چالش ها، تهدید ها ی دانشکده دانشگاه و منطقه.

3-      کمک به نظام مند کردن امور علمی، آموزشی و اجرایی دانشکده با هدف ارتقای کارآمدی.

4-      پاسخگویی و عملیاتی نمودن اهداف و وظایف تکلیف شده در اسناد بالادستی صادر شده از دانشگاه، منطقه و کشور.

5-      استخراج و پسخوراند شاخص های عملکردی دانشکده در مقاطع کوتاه مدت و بلند مدت.

6-      جلب مشارکت ذینفعان، مسئولان و فرهیختگان متخصص در امور به منظور برنامه ریزی و عملکرد بهتر دانشکده.

چشم انداز ترسیم شده:

ˮاین دانشکده در نظر دارد از طریق بهره گیری از فن آوری های نوین، ایجاد توسعه فضای تعالی توام با خلاقیت و نوآوری و با همکاری و حمایت  کلیه دانشگاهیان (اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان)، ضمن برطرف نمودن مشکلات و نیازهای آموزشی دانشگاه طی پنح سال آینده جزو 10 دانشکده برتر علوم پزشکی در میان دانشکده های بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی کشور باشد.̏ 

 

اعضاء کمیته:

 • دکتر فاطمه عطوف
 • دکتر زهرا بتولی
 • دکتر مقداد راحتی
 • دکتر اشرف مظاهری
 • دکتر حبیب ا.. رحیمی
 • دکتر احسان احمدی
 • دکتر اعظم محمد لو
 • دکتر مهدی ملکوتی خواه
 • دکتر امیر حسین خوش اخلاق

 

 

 تاریخ آخرین ویرایش: مرداد ماه 1401